Säkerhetsinformation

Säkerhet är ett signum vi vill förknippas med och förmedla till dig som konsument. Trots det innebär många av våra aktiviteter en risk, vilka vi vill förtydliga till dig som köper en tjänst av oss genom denna säkerhetsinformation.

 • Varje aktivitet innehåller information kring tidslängd, svårighetsgrad, förväntad förmåga eller förkunskaper redan vid bokningstillfället. Analysera dig själv utifrån den information som framgår innan du bokar aktiviteten. Ta annars kontakt vid osäkerhet!
 • Vid bekräftad bokning samt vid aktivitetens start kommer en säkerhet/räddningsplan att utfärdas för aktiviteten, denna skall läsas och signeras av dig som deltagare.
 • Deltagare är skyldiga att följa de instruktioner som ges av ansvariga instruktörer.
 • Utrustning som är din personliga måste vara godkänd enligt lagen för Personlig Skyddsutrustning. Vi förbehåller oss rätten att förbjuda användning av utrustning som inte anses säker.
 • Konsekvenserna av att inte följa de säkerhetsinstruktioner som ges kan vara fatala, eller ge upphov till svåra skador för dig eller anda. Vi åtar oss rätten att i ett tidigt skede avbryta aktiviteten alternativt förbjuda den berörde att delta. Någon återbetalning kommer inte att ske.
 • Generella säkerhetsinstruktioner utöver de i säkerhetsplanen:
  Delta bara i de moment/aktiviteter som du själv tror att du klarar av utifrån den information du fått.
  Vi förväntar oss av dig som konsument att informera oss om eventuella sjukdomar/medicinering eller övriga hinder som kan utgöra en risk vid aktiviteten.
  Rådgör alltid med ansvarig instruktör innan egna beslut tas kring frågor relaterade till aktiviteten.
  Läs igenom och gör dig känd med säkerhets/räddningsplanen som tilldelas inför aktiviteten. (Här finns även möjlighet att förmedla ev. sjukdomar/medicinering).